Život
Život

Život

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Znaj da nema stvari s kojom se njen posjednik ne zasiti i zamori, osim života, jer u smrti ne nalazi smiraj.[1]

Voda i život

Mi od vode sve živo stvaramo. (Kur'an, XXI: 30.)

Imam Sadik, mir neka je na njega, je rekao:

Okus vode je život.[2]

Šta je bolje od života?

3. Imam Askeri, mir neka je na njega, je rekao:

Bolje od života je ono što kada izgubiš, zamrziš život, a lošije od smrti je što kada ti se desi, poželiš smrt.[3]

Istinski život

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Nema života, osim sa vjerom, niti smrti, osim sa poricanjem i napuštanjem čvrstoga uvjerenja.[4]

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Jednoboštvo je život za dušu.[5]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1 – sažetak zbirke hadisa, Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007., str. 175. (preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović)[1] Nehdžu-l-belaga, govor 133.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 370.

[3] Ibid, 489.

[4] El-Iršad, 1/296.

[5] Gureru-l-hikem, 540.