Značaj misaonih osnova
Značaj misaonih osnova

Značaj misaonih osnova

Općenito, obaveze su na nama. Na nama i kao državi, i kao vlasti, a i ka pojedincu muslimanu. Ali ove obaveze imaju jedan misaoni temelj.

Ovo je osobenost islamskog mišljenja i islamske i vjerske škole mišljenja. Ako raspravljamo o tome da treba postojati sloboda ili da u društvu za ljude postoje izbor i slobodna volja, ili da stavimo na raspravu svaku od javnih i općih politika, za svaku od ovih stvari postoje temelji.
Ako nas upitaju zašto narod treba imati pravo glasa, iza toga postoji jedna intelektualna I logička argumentacija; jasno je zašto. Sve ono što u području planiranja čini osnovne crte programa, svi ovi osnovni programi su izravno povezani sa izvorom islamskog mišljenja, islamskim svjetonazorom, islamskim učenjem i poimanjem; i to je naše vjerovanje, naše uvjerenje, naša religija.

Na osnovu tog razumijevanja i tog učenja mi određujemo svoje dužnosti i želimo djelovati prema njima. Šta je taj misaoni temelj? Kratko i sažeto, trebamo početi odavde i vidjeti šta su glavne crte islamskog razumijevanja i pogleda islama na svemir, na svijet i na čovjeka.
Naravno, to nije posebnost isključivo islama. Sve religije – ako nisu iskrivljene – u svojim ispravnim temeljima i glavnom korijenu imaju isti taj pogled.

Nama je na raspolaganju zdrav i neizmijenjen islam povezan sa čvrstim izvorima. Moguće je da ostale religije nemaju te pogodnosti.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.