Znakovi zdravlja srca
Znakovi zdravlja srca

Znakovi zdravlja srca

Najvažniji znakovi zdravlja srca su:

1. Vjerovanje u Boga

U znakove zdravlja srca spada istinoljubivost i prihvatanje istine, a Uzvišeni Bog je najjasnija Istina i izvor svih istina.
Kao posljedica, osobe koje okrenu leđa iluzijama sujevjerja i praznovjerju mnogoboštva i idolatrije te koje vjeruju u Uzvišenog Boga, nose znak zdravlja i čistote srca.

Kao što je Uzvišeni rekao o Ibrahimu a.s.:
“Kad je Gospodaru svome čista srca došao.”

2. Poštivanje Poslanika, s.a.v.a.

Osobe koje u prisustvu Božijeg poslanika govore polahko I koje iskazuju poštovanje Božijim evlijama i nebeskim predvodnicima jesu osobe čije je srce Bog iskušao bogobojaznošću i koje su zdravlje i čistotu srca potvrdile, kao što stoji u Kur’anu:
“One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom” – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti.

3. Prijemčivost za savjete

Jedan od znakova zdravlja srca jeste prijemčivost za savjete I uzimanje pouke, kako je Bog rekao nakon uništavanja moćnih naroda:
“U tome je, zaista, pouka za onoga ko srce (razum) ima.”

4. Poštivanje Božijih propisa

Među znakove zdravlja i ispravnosti srca spada i kretanje u smjeru izvršavanja pohvalnih djela i poštivanje Božijih propisa, kao što stoji u Kur’anu:
“Eto toliko! Pa ko veliča Allahova obilježja – to je znak čestitosti srca.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012