Čestiti ljudi i odgoj djece
Čestiti ljudi i odgoj djece

Čestiti ljudi i odgoj djece

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga…

Treba znati da ljubav i nježnost roditelja u vezi s razvojem i odgojem djece predstavljaju očitovanje Božije milosti i gospodarenja te omogućuju njihov razvoj i napredak.

Također, trud i zalaganje roditelja kada je riječ o razvoju I odgajanju djeteta predstavlja vrhunac neumornog nastojanja čovjeka, a ono je ujedno i zalaganje za pripadnike vlastite vrste i opstanak budućih pokoljenja. To zalaganje nije motivirano prijetnjom neke sile niti je s namjerom da se pribave materijalna dobra.

Sve što je rečeno pokazuje da je srčana ljubav i duhovna veza između roditelja i djeteta iznad materijalnih koristi I prolaznog života.
Djeca su nastavljači života roditelja i nosioci naslijeđa njihovih vrlina i odlika tokom vremena.

Upravo zbog toga u islamu se naglašava preciznost u odgoju djeci i o tome su date mnoge zapovijedi, od kojih ćemo u ovom dijelu knjige navesti neke koristeći se kur’anskim ajetima.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 116.-117.