Plodovi iskrenosti i lažljivosti
Plodovi iskrenosti i lažljivosti

Plodovi iskrenosti i lažljivosti

Iskrenost čestitih ljudi, koji su svojim djelovanjem potvrdili istinitost svojih riječi, donijet će im kao nagradu Džennet I Božije zadovoljstvo na Drugom svijetu,

kao što ističe Kur’an: Allah će reći: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i dovijeka će u njima ostati.

Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!” Na Dunjaluku, također, istinit govor i uzdržavanje od laži i besmislica donosi rješavanje problema i zadobijanje Božije milosti i oprosta.

O tome govori ajet koji slijedi nakon rečenice: …Samo pravo govorite!
…Pa će On vaša djela popraviti i grijehe vam vaše oprostiti.

S druge strane, lažljivost nevaljalaca ima za posljedicu sramotu na Dunjaluku i patnju na Ahiretu, i što je laž veća i što uzrokuje veću smutnju, patnja na Drugom svijetu će biti veća.

Tako se u Kur’anu o osobama koje su lagale o Bogu može pročitati sljedeće: Na Sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 49.-50.