Preispitivanje onoga što se čuje
Preispitivanje onoga što se čuje

Preispitivanje onoga što se čuje

U islamu se poštuje sloboda mišljenja i izražavanja, a osobama koje slušaju različite riječi i uzimaju ono što je najbolje nagovještava se nagrada.

U vezi s tim časni Kur’an kaže: Obraduj robove Moje, koji govor slušaju i slijede ono najljepše u njemu.

Slušanje različitih govora za čestite ljude ima značaja najmanje u dva pogleda:
Prvo, među tim govorima ima mnogo pohvalnih i istinitih I ukoliko ih ne poslušamo, nešto će nam biti uskraćeno.
Drugo, upoznavanje sa nejasnoćama i neispravnostima govora drugih izaziva želju za slušanjem govora istine i za njegovim slijeđenjem.

Međutim, nevaljale osobe ne samo da ništa ne čine da čuju govor istine već kada god do njih dopre govor istine, oni se okreću od njega,
kao što Kur’an o tome kaže: Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okreće, kao da ih nije ni čuo, kao da je gluh.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 55.