Naređivanje dobra, najbolji znak čestitih ljudi
Naređivanje dobra, najbolji znak čestitih ljudi

Naređivanje dobra, najbolji znak čestitih ljudi

Čestiti ljudi su zabrinuti za ljudsku zajednicu i osjećaju odgovornost za popravljanje ostalih ljudi, te se najviše zalažu i podnose najveće teškoće da bi jačali društvene odnose.

Upravo zbog toga su muslimani predstavljeni kao najbolji ummet koji služi ljudskoj zajednici:
Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate.

Čestiti ljudi, koji su se sami udaljili od grijeha i koji razumiju ružnoću pokvarenosti, druge također pozivaju na dobrohotnost i da čine dobra djela.

Međutim, nevaljali ljudi, koji su i sami obuzeti raznim vrstama prljavština, pokvarenosti i izopačenosti, druge ne odvraćaju od ružnih djela, već pripremaju preduvjete za zastranjivanje i propadanje društva, kao što je rečeno o nekim Izraelćanima:
Jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje suradili.
Ružno li je zaista to kako su postupali!

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 168.-169.