Glavne prepreke sticanju samopouzdanja
Glavne prepreke sticanju samopouzdanja

Glavne prepreke sticanju samopouzdanja

Moguće je da neprijatelj postavi tri prepreke samopouzdanju: jedna je širenje očajanja, druga je iskrivljivanje sposobnosti i treća je težak i surov odnos, znači ispoljavanje vojne sile, (…) pretvaranje temelja za nacionalno samopouzdanje u osnove nepovjerenja, pod izgovorima kao što su: Ne daj Bože da neprijatelj napadne! Ili: Ne daj Bože da neprijatelj nanese udarac!

Ima mnogo ovakvih stvari i sve predočeno neprijatelj pokušava provesti da bi stvaranjem pometnje ostvarivao svoje namjere.
Naprimjer, jedna od naših temeljnih politika je prekid odnosa sa Amerikom. Tri prodora koji će biti u nastavku predočeni mogu osujetiti nacionalno samopouzdanje te uzastopne uspjehe i stizanje do ideala, čemu ovo samopouzdanje vodi.

Širenje očajanja i zamračivanje obzora

Prvo je stvaranje očajanja, zamračivanje obzora i hvalisanje naučnim napretkom koji su ostvarili.
To je realnost. U naučnom pogledu mi smo danas udaljeni od naprednog naučnog svijeta koji se već dvije stotine godina bavi naukom. Hvališu se svojim napretkom i poručuju: “Gospodo, kako mislite da ćete nas stići?” Zar je to moguće?
Naše mlade istraživače, naučnike I učenjake obeshrabruju sa takvom pričom.

Stvaranje izmišljenih poteškoća

Jedan primjer u pogledu oblikovanja očajanja jeste i stvaranje nelogičnih poteškoća. Nažalost, određen broj protivnika stvara poteškoće u vezi s većinom odluka upravnog aparata zemlje. Stvaraju se izmišljene poteškoće, što je jedan od načina suprotstavljanja sticanju nacionalnog samopouzdanja.

Medijska hajka

Jedan od načina – a ovaj treći način su zapadnjaci intenzivno koristili u proteklim godinama – jeste pokretanje medijske hajke. Čovjek misli da je klevetanje osoba ograničeno na posebne skupine u društvu, na posebna društva, ali nije tako; jedna od veoma raširenih djelatnosti na međunarodnoj razini je pokretanje medijske hajke.

Danas su mogućnosti koje mediji koriste višestruke. Postoji strah da u psihološkom i propagandnom ratu – stručno govoreći, nježnom ratu između nas i neprijatelja, koji istrajava na tome da se ovaj sukob nastavi – nacionalno samopouzdanje ili pretrpi štetu, oslabi, bude uzdrmano ili da, u najmanju ruku, ne napreduje u mjeri u kojoj naš narod ima potrebu za njim. Mi smo na pola puta.
Ja jasno vidim da u mislima, na jeziku i u djelovanju mnogih istaknutih ličnosti naše zemlje ovo samopouzdanje još nije dostiglo potrebnu razinu.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.