Uloga i značaj žene u islamu
Uloga i značaj žene u islamu

Uloga i značaj žene u islamu

Uloga i uticaj majke nisu usporedivi ni s jednom drugom ulogom i ni s jednim drugim uticajem

Ako naše žene podignu stepen spoznaje, nazora i znanja, njihova uloga i njihov uticaj neće biti usporedivi ni s jednom drugom ulogom i ni s jednim drugim uticajem među kulturnim, moralnim i drugim uticajima. Nekad je neka majka u pogledu spoznaje na niskoj razini, ali to ne mora biti od presudnog značaja u razdoblju zrelosti.

To je rezultat slabog obrazovanja nekog pojedinca i nije uzrokovan materinstvom. Ali, s druge strane, upravo majka, svjesno i nesvjesno – svojim tijelom, svojim duhom, svojim karakterom i svojim ponašanjem – prenosi na dijete kulturu, spoznaju, civilizacijska postignuća te moralna svojstva nekog naroda i nekog društva.
Svi smo pod uticajem majki. Onaj ko postane stanovnik Dženneta, osnove za to preuzeo je od svoje majke.

Žena sa njoj svojstvenim odlikama snage, uz duboku vjeru, može u društvu igrati izuzetnu ulogu

Žena sa njoj svojstvenim odlikama snage, uz duboku vjeru, čvrstinom proisteklom iz oslanjanja na Boga, uz čednost i čistotu – može u društvu igrati takvu izuzetnu ulogu, kakvu nijedan muškarac nikada neće moći.

Kao čvrsta planina od vjere, a istovremeno i kao uzavreli izvor ženskih emocija, ljubavi i osjećajnosti, ona napaja žedne i one kojima treba blagonaklonosti iz svojih zaliha strpljenja, raspoloženja i osjećajnosti. Ljudi mogu biti odgojeni u ovakvom okrilju punom blagodati. Kada na svijetu ne bi bilo žena sa ovim odlikama, ljudskost ne bi dobila željenu smislenost.
U predočenom je značenje vrijednosti žene i njene ličnosti.

Kada se žena muslimanka vraća svojoj iskonskoj prirodi I svojim korijenima, ostvaruje čudesne učinke

Kako čudesne učinke ostvaruje žena muslimanka kada se vraća svojoj iskonskoj prirodi i svojim korijenima! To je veličina islama koja se očituje na licu naših žena revolucionarki, i u doba Revolucije, i danas.
Neka ne govore da se uz očuvanje hidžaba, očuvanje čednosti, domaćinstvo i odgoj djece ne može sticati znanje. Koliko mi danas, hvala Bogu, u našem društvu imamo učenih žena i naučnica u različitim oblastima, marljivih i nadarenih i vrijednih studentica, visoko obrazovanih, istaknutih liječnica najvišeg ranga!

Danas su u Islamskoj Republici različite naučne grane na raspolaganju ženama, ženama koje su sačuvale i svoju čednost i žensku čistotu, sačuvale su – u potpunosti – i hidžab, stižu i da odgoje dijete na islamski način, izvršavaju i svoje obaveze prema mužu upravo onako kako islam kaže, bave se i političkom i naučnom aktivnošću.

Sa islamskim duhom i u islamskom okruženju žena može stići do svog istinskog savršenstva, daleko od razvratnosti, daleko od raskoši i daleko od ponižavanja i bijednosti koje donosi pretjerano trošenje.

Dostojanstvo žene muslimanke je u čistoti i čednosti

Ono što mi nudimo za ženu – “Ovo je za ženu dobro” – pojava je koju nijedan misleći i pravedan pojedinac ne može poricati.

Mi ženu pozivamo na čednost, na čistotu, na hidžab, na izbjegavanje miješanja žena i muškaraca bez pravila i granica, na očuvanje ljudskog dostojanstva, na neuljepšavanje zbog nepoznatih muškaraca – koji bi u protivnom došli u iskušenje da uživaju u pogledu u zabranjeno.
U tome je sadržano dostojanstvo žene muslimanke, u tome je dostojanstvo žene.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.