Različitost ljudi s obzirom na sklonosti prema naukama i umijeću
Različitost ljudi s obzirom na sklonosti prema naukama i umijeću

Različitost ljudi s obzirom na sklonosti prema naukama i umijeću

Ljudi su različiti s obzirom na sklonost prema edukaciji i odgoju. Neki su motivirani dok su neki drugi nezainteresirani. Neki se napajaju putem argumentacije, a drugi na neki drugi način.

Izvori različite sklonosti prema naukama i umijeću su mnogobrojni, a prema viđenju Ikhwāna ovi činioci se sastoje od: talenata, različitosti informacija i nauka, mnogovrsnosti morala i navika, različitosti priroda I vremena rođenja.
Neki ljudi su spretniji u savladavanju nekog posebnog zanata, umijeća ili više njih. Njihova priroda je protkana sklonošću prema tim zanatima i umijećima, tako da ih s lahkoćom prihvataju. Čak se mogu naći i osobe koje neko umijeće savladavaju samo oslanjajući se na svoj urođeni talent. Kada vide rad nekog od majstora tog zanata ili umijeća sa malo promišljanja savladavaju njegovu vještinu.

Međutim, drugim je potrebna dugotrajna edukacija i stalno hrabrenje, dok neki nisu u stanju savladati određeni zanat i umijeće, zato što ne odgovara njihovoj prirodi.
Drugi opet nisu u stanju savladati bilo kakvog zanata; jer zanat i umijeća za čovjeka bivaju savladiva samo ako je osoba rođena u desetom znaku zodijaka određene zvijezde.
Dakle kad god jedna od planeta: Mars, Venera ili Merkur budu nad njim dominirali (u vrijeme rođenja), biće sposoban za savladavanje jednog zanata. Međutim, ako se dijete rodi u znaku Sunca, Saturna, Jupitera ili Mjeseca nikada neće savladati nijednog zanata.

Svakako ovo nesavladavanje zanata koje je posljedica dominacije određene planete, uvijek ne znači nedostatak, naprimjer ukoliko Sunce dominira nad čovjekom u desetom znaku zodijaka, on zbog veličine duše neće naučiti bilo kog zanata.

Bog je za svaku od grana nauke i adaba stvorio jedan narod, i u njegovom biću je postavio ljubav prema toj nauci i omogućio mu je edukaciju i proučavanje te nauke da bi nauke i adabi opstali i očuvali se od iščezavanje.

Izvor: Muhammed Fath Ali Khani, Ali Rida Fasihizadah i Ali Naqi Fakihi, Stavovi islamskih mislioca o edukaciji i odgoju, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH,Sarajevo 2008.