96. sura – El-‘Aleq (Animirani Kur'an)
96. sura – El-‘Aleq (Animirani Kur'an)

96. sura – El-‘Aleq (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara, (1)

Stvara čovjeka od zakvačka. (2)

Čitaj! A Gospodar tvoj je Najplemenitiji, (3)

Onaj koji poučava perom, (4)

Poučava čovjeka ono šta ne zna. (5)

Nikako! Zaista čovjek prevrši, (6)

Čim se neovisnim vidi! (7)

Uistinu, Gospodaru tvom je povratak. (8)

Jesi li vidio onog koji sprječava (9)

Roba kad salat obavlja? (10)

Jesi li vidio – ako je na Uputi, (11)

Ili naređuje bogobojaznost? (12)

Jesi li vidio – ako poriče i okreće se? (13)

Zar ne zna da Allah vidi? (14)

Nikako! Ako ne prestane, zaista ćemo ga ščepati za kiku, (15)

Kiku lažnu, grješnu, (16)

Pa neka pozove skup svoj, (17)

Pozvaćemo zebanije. (18)

 Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu i približi se. (19)