Bitka na Bedru
Bitka na Bedru

Bitka na Bedru

Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” (Kur'an, Ali Imran:123-125.)

Bitka na Bedru se desila 17. ramazana 2. godine po hidžri. To je bila ključna bitka za muslimane u ranim danima islama. Na strani muslimana borilo se 313 ratnika, dok je mušrička vojska brojala tri puta više ljudi. Bitka je u historiji islama ostala ubilježena kao bitka u kojoj se odigrala otvorena Božanska intervencija, odnosno bitka u kojoj su muslimani potpomognuti vojskom meleka po naređenju Svevišnjeg Gospodara.  Bitka na Bedru predstavlja prvu i odlučujuću pobjedu islama.

Pogledajte ovaj kratak edukativni video prilog koji nam govori o ovom događaju.