Božije određenje i čovjekova slobodna volja
Božije određenje i čovjekova slobodna volja

Božije određenje i čovjekova slobodna volja

S obzirom na saglasnost prethodnog Božijeg znanja i čovjekove slobodne volje sa stanovišta islamskih mislilaca, i pitanje kompatibilnosti Božijeg predodređenja (kada i kader) s čovjekovom slobodnom voljom postaje mnogo jasnije.

Značenje Božijeg određenja je to da se svaki događaj dešava s obzirom na njegove povode i uvjete i Sveznajući Bog posjeduje znanje o događajima i njihovim povodima i uzrocima.
Dakle, nijedan događaj se ne odvija izvan Božijeg određenja i, također, ništa se ne ostvaruje bez određenih uzroka i povoda.

Ono što Bog hoće i odluči to se u vanjskom svijetu ostvaruje putem povoda i uzroka te stvari. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio;
Allah je svemu mjeru odredio.

Svaka stvar ima veličinu i mjeru i ostvaruje se na osnovu Božijeg određenja.
To precizno znači da svaka stvar ima svoj specifični uzrok i Bog, Koji je apsolutni znalac, drži konce svih uzroka i povoda i On zna mjeru svih stvari i svakog bića i egzistenciju čini pojavnom na osnovu njene specifične određenosti i mjere.
I u vezi sa čovjekovim voljnim i slobodnim djelima, postoji Božije određenje, u smislu da Bog posjeduje znanje o povodima i uvjetima ostvarivanja tih djela.

Pošto su voljnost i slobodna volja među ostalim uvjetima i odrednicama svakog djela, i u vanjskom ostvarenju tih djela ona se dešavaju na osnovu Božijeg određenja i iz slobodne volje čovjeka.
I u islamskim predajama istaknuta je kompatibilnost Božijeg određenja sa čovjekovom slobodnom voljom i osuđeno je pogrešno razumijevanje osoba koje su postojanje Božijeg određenja shvatile u smislu determiniranosti čovjeka.

Prenosimo takvu jednu predaju od Alija, a.s. On je u odgovoru osobi koja je postavila pitanje o određenju (kada i kader) rekao:
“Vi ni u jednom od svojih stanja niste primorani i prinuđeni.”

Jedan starac je rekao:
“Kako nismo primorani i prinuđeni kada su svi pokreti, prelazak puta i naše promjene obuhvaćeni Božijim određenjem.

Hazreti Ali je u odgovoru rekao:
“Zar misliš da su kada i kader konačni i prinudni?
Ako određenje uzrokuje čovjekovu determiniranost, onda Božija kazna i nagrada postaju besmisleni…”

Izvor: “Čovjek u Islamu”, s perzijskog preveo Sabahudin Šarić, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2018.