Časnost u potčinjavanju
Časnost u potčinjavanju

Časnost u potčinjavanju

Dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim i čistim jelima.

Bog od svih blagodati koje je čovjeku darovao u ovom ajetu prvo ukazuje na njegovo kretanje po kopnu i po moru.
Možda zbog toga što nije moguće uživati u blagodatima i različitim vrstama opskrbe bez kretanja, tako da kretanje predstavlja uvod za blagodat.

Za kretanje je potrebna jahalica ili prijevozno sredstvo.
Možda zbog toga Bog želi ukazati na prevlast čovjeka na cjelokupnoj Zemlji, kako na moru tako i na kopnu, jer svako od stvorenja živi na jednom ograničenom dijelu, a samo je čovjek taj koji vlada cjelokupnom Zemljinom površinom.

Prema tome, stvaranje svijeta i uspostavljanje poretka Nebesa i Zemlje prije stvaranja samog čovjeka ukazuje na časnost čovjeka kod Boga, jer je sve stvoreno prije njega i za njega, kako bi mu služilo.
Obratite pažnju na ovaj ajet:
“Allah je Onaj Koji vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i Koji vam je obličje dao i likove vase lijepim učinio, i jelima ukusnim vas opskrbio. To vam je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!”

Naravno, treba znati da sve te mogućnosti predstavljaju podlogu i pretpostavku za razvoj i usavršavanje čovjeka I njegovo kretanje ka vječnom svijetu, kao što Uzvišeni kaže:
“On je Onaj Koji vam je Zemlju krotkom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete se vratiti.”

Međutim, veliki broj ljudi je nemaran prema ovoj činjenici i nisu zahvalni na Božijim blagodatima, ili se pak bez ikakvih dokaza suprotstavljaju Bogu i kreću stazama nevjerovanja, kao što stoji u narednim ajetima:
“Allah je Onaj Koji vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.”

Kako ne vidite da vam je Allah potčinio ono što je na Nebesima i ono što je na Zemlji i da vas darežljivo obasipa blagodatima Svojim, i vidljivim i nevidljivim?
A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute I bez knjige svjetilje.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012