Razum i nerazumnost
Razum i nerazumnost

Razum i nerazumnost

Značenje riječi razum
U kur’anskoj terminologiji razum (عقل )se upotrebljava u značenju shvatanja i razumijevanja, i to u značenju dubokog razumijevanja, kojim se obuhvataju sve dimenzije neke teme i kojim se raspoznaje istina od neistine.

Tako o sposobnosti razumijevanja i poimanja učenih ljudi Kur’an kaže:
“To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvataju.
U Kur’anu je ovaj termin upotrijebljen 49 puta.

Sinonimi riječi razum u Kur’anu
Lubb (لب) u značenju mozak i uli-l-elbab (االبلاب اویل)u značenju oni koji posjeduju razum i čistu pamet u Kur’anu se spominju šesnaest puta.

Uli-n-nuha (انلیه اویل)u značenju posjednik razuma koji odvraća od ružnih djela u Kur’anu se spominje dva puta.

Značenje pojma nerazumnost (سفاهت)
Pojam sefahat (سفاهت) nalazi se naspram pojma akl (عقل) I dolazi u značenju glupost i neznanje te predstavlja znak lahkomislenosti i krnjavosti uma, kao što je Bog rekao o mušricima:
“Oni koji iz lahkoumnosti i neznanja djecu svoju ubijaju, sigurno će nastradati.”

O ovoj temi se govori na 11 mjesta u Kur’anu.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012