Psihologija
Psihologija

Filozofija

Filozofija je za Ikhwāne najčasnije ljudsko umijeće (sanāyi‘) nakon vjerovjesništva i znači bivanje sličnim Bogu, u mjeri u kojoj je …