Čovjek je društveno biće
Čovjek je društveno biće

Čovjek je društveno biće

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. (En-Nisa’, 1)

Čovjek je biće koje je upućeno na zajednički život. Porodica je osnov društvene zajednice. Naše su dužnosti da u porodici živimo u slozi, da se stariji brinu o odgoju mlađih, a mlađi da poštuju i slušaju starije.

Ako su porodice čestite i vrijedne, bit će takva i  šira društvena zajednica. Prema islamu, musliman je dužan zasnovati porodicu ako za to ima uvjete. Zasnivanje porodice počinje vjenčanjem. Stupanjem u brak muž i žena primaju na sebe određena prava i obaveze.

Roditelji su obavezni da svoju djecu odgajaju po propisima koje nalaže islam i da se brinu o njihovom izdržavanju dok ne postanu sposobna da samostalno žive.

Muhammed, a.s., rekao je da su djeca Allahov, dž.š., emanet na čuvanju kod roditelja.

Udavajte neudate i ženite neoženjene… (En-Nur, 32)

„Brak je moj put i običaj, a ko odustane od mog puta on ne pripada meni.“ (Hadis)

Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke… (En-Nahl, 72)

Djeca su dužna da svojim roditeljima budu poslušna i zahvalna. Allah je zapovijedio da roditelje slušamo i poštujemo.

U Kur'anu Allah, dž.š., kaže:

Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im: – Uh! – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: – Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali! (El-Isra’, 23)

Čast i ponos nije u veličini porodice, nego u tome koliko se skladno članovi porodice odnose jedan prema drugom.

Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju. (El-Furkan, 74)

 

Izvor: Refik Ćatić, Vjeronauka za IV razred osnovne škole, El-Kalem, Sarajevo, 2005, str. 12-13.