Čuvanje jezika i suzdržavanje od beskorisnih poslova
Čuvanje jezika i suzdržavanje od beskorisnih poslova

Čuvanje jezika i suzdržavanje od beskorisnih poslova

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„O Ebu Zerre, ostavljaj sve ono od čega nemaš koristi, ne govori ono od čega nemaš koristi i čuvaj jezik kao što čuvaš novac!“

Onaj koji se želi suzdržati grijeha treba sebi odrediti granice, kako je rečeno: „Onaj koji se kreće ivicom provalije, neka se čuva da ne padne u nju.“ Onaj ko se želi suzdržavati od grijeha mora se udaljavati i od njegovih uvoda te napuštati i neke dopuštene (mubahat) stvari, da ne bi upao u grijeh. Naprimjer, ukoliko se neko želi sačuvati od zabranjenog gledanja u žene koje nije dopušteno gledati, onda se treba suzdržavati i od gledanja u neke koje mu je dopušteno gledati. Ako želi da ne sluša nedozvoljenu muziku, onda treba izbjegavati i slušanje neke dozvoljene muzike. Ako želi da ne bude zaprljan lažima i ogovaranjem, treba se suzdržati i od nekih govora za koje postoji mogućnost da budeu laž ili ogovaranje. Naravno, teško je da se čovjek suzdržava od svih dopuštenih stvari koje bi ga mogle odvesti u grijeh. Ovo vrijedi posebno za one koji su na početku puta, ali oni koji su na putu usavršavanja duše, htjeli ili ne htjeli, moraju ovu razinu nadići.

Časni Poslanik, s.a.v.a., savjetuje Ebu Zerra da se udalji od poslova koji su isprazni i beskorisni, kao što i Kur'an spas i uspjeh uvjetuje udaljavanjem od ispraznih poslova (lagv):

Uspjeli su vjernici, oni koji molitvu ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. (El-Mu'minun, 1-3)

Onaj ko želi postići izbavljenje i upjeh mora se suzdržati od poslova koji ne koriste njegovom stanju, ne smije govoriti riječi od kojih nema koristi – čak i ako je to dopušteno – te mora svoju snagu trošiti na korisne i plodonosne poslove.

Drugi savjet Poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru je da se suzdrži od govora od kojeg nema koristi za njega.

Čovjek mora biti osjetljiv kada je u pitanju njegov jezik. Treba se potruditi da se suzdržava i od dopuštenog govora, jer ponekad samo jedna riječ koja izlazi iz usta biva uzrokom loših posljedica i na Ovom i na Onom svijetu. To što se u predajama mnogo preporučuje čuvanje svoga jezika te izbjegavanje riječi koje nisu potrebne i koje nas se ne tiču – zbog toga je što čovjek ponekad ne može nadzirati svoj jezik i biva pogođen nesrećama vezanim za jezik, kao što su laž, ogovaranje i ismijavanje drugih. Zbog predočenog su neki velikani pridavali veliku pažnju ovom pitanju i nastojali su da šute koliko je god više bilo moguće.

Poslanik, s.a.v.a., poručuje: Onako kako nastojiš sačuvati novac i dukate – isto tako se potrudi sačuvati svoj jezik! Kako svoj novac čuvaš, stavljaš ga u sef, zaključavaš ga, držiš pod šifrom i na sigurnom mjestu – tako čuvaj i svoj jezik, koji je daleko vrjedniji od novca. Bog je za jezik postavio ograde i zaštite; ispred jezika su zubi, a ispred zuba je postavio usne da bi ograničio jezik ovim ogradama. Onda se potrudi da ga ne oslobodiš! Suzdrži se čak i od dopuštenog govora od kojeg nemaš koristi, jer uzalud trošiš svoju snagu i na ovaj način, malo-pomalo, bivaš odvučen ka sumnjivim i pokuđenim stvarima te na kraju ka haramima i velikim grijesima.

Koliki je to razmak između pričanja o drugima i ogovaranja? Između dopuštenog govora i velikog grijeha (ogovaranja) – koji je gori od činjenja bluda sedamdeset puta sa onima koji su čovjeku u krvnom srodstvu,  i to u Kabi – udaljenost je veoma mala i mi malo-pomalo ovu udaljenost smanjujemo i bivamo pogođeni ovim grijehom.

 

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Putevi i staze dobra, Savjeti Božijeg Poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a., svezak 1, prijevod: Lutfi Akbaš, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2010, str. 92-94.