Poziv na namaz
Poziv na namaz

Poziv na namaz

Kroz crnu noć i gusti mrak

vidi se zvijezda tiho treptanje.

Čuje se ezan sa munare vite,

čuje se srca tiho treperenje.

 

Bijah sretan u ovome času,

kad rana zora razapinje niti,

i muslimane zove,

da ih Svemogući štiti.

 

I u tom času,

ove lijepe zore,

mujezin na namaz

sve vjernike zove.

Ibrahim Hodžić (1971)