Darežljivost
Darežljivost

Darežljivost


Nećete postići dobro sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.

(Kur’an, sura Āli ‘Imrān, ajet 92.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Darežljivost je uzvišena ćud Allahova.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah nema prijatelja, a da ga nije po prirodi učinio sklonim darežljivosti.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Darežljivi je blizak Allahu, blizak ljudima i blizak Džennetu.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pređi preko greške darežljiva čovjeka jer Allah njega pomaže kada god posrne.”

Autor: Emina Šutrović