Dijete i mudrac
Dijete i mudrac

Dijete i mudrac

Kineska narodna priča

Jedan mali dječak igrao se na cesti ispred kuće. Od daščica je izgradio grad, sa kućama, ulicama pa čak i zidinama. Tek što je završio, naiđe mudrac u kolima sa četveropregom.

„Molim te, makni se da moja kola mogu proći“, reče on dječaku.

„Oprostite, gospodine“, odgovori dječak, „ali ja sam ovdje izgradio grad. Kad prolaze kola ne miču se gradske zidine.“

„Pametan si za svoje godine“, reče mudrac. „Imam jedan prijedlog za tebe. Postavi mi jedno pitanje. Ako ne budem znao na njega odgovoriti, moja će kočija obići grad koji si izgradio. U protivnom, maknut ćeš ga da konji mogu proći.“

„U redu“, reče dječak. Evo mog pitanja. Koliko je zvijezda na nebu?“

„Dijete drago, zvijezde su daleko. Postavi mi pitanje o nečem što nam je bliže.“

„Može“, reče dječak. „Evo i mog drugog pitanja. Koliko je dlačica u vašim obrvama?“

„Ne znam ni to“, reče mudrac. „Dobro si odabrao pitanje. Održat ću svoje obećanje i neću srušiti tvoj grad. Jednog dana i ti ćeš biti mudrac.“

Potom siđe s kola i povede konje okolo, kako bi se dječak mirno mogao igrati dalje.

 

Izvor: Vesela sveska, god. LXII, DD „Dječija i omladinska štampa“, Sarajevo, novembar/studeni 2014, str. 10.