Dopisivanje
Dopisivanje

Dopisivanje

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Odgovoriti na pismo obaveza je poput odgovora na selam.”[1]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Održavanje veze među braćom kada su prisutni odvija se posjetama i obilascima, a dopisivanjem kada su na putu.”[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Odgovoriti na pismo obavezno je kao što je obavezno odgovoriti na selam.”[3]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 19.[1] Kenzu-l-‘ummal, 29294.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 358.

[3] El-Kafi, 2/670/2.