Dova je ključ udovoljenja
Dova je ključ udovoljenja

Dova je ključ udovoljenja


A kada te robovi Moji za Mene pitaju – Ja sam, sigurno, blizu. Odazivam se molitelju kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu. (El-Bekare, 186)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Kada Allah želi udovoljiti molbi roba, dozvoli mu da čini dovu. [1]

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao:

Ko pokuca na Allahova vrata, uzvišen je On, ona mu se otvore.[2]

Imam Hasan, mir neka je na nj, je rekao:

Nikome nije Allah, dž.š., otvorio vrata molbe, a da mu je zatvorio vrata ispunjenja.[3]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2007, str. 209.[1] Kenzul-‘ummal, 3156.

[2] Gurerul-hikem, 8292.

[3] El-Bihar, 78/113/7.