Dova Jesteširu
Dova Jesteširu

Dova Jesteširu


Sejjid ibn Tāwūs u svojoj knjizi Muhedžud-da‘wāti prenosi od Emirul-mu'minina tj. imama ‘Alijja, r.a., sljedeće:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., podučio me je ovoj dovi i naredio mi je da njome dovim u svakoj teškoj i lahkoj situaciji, te da njome podučim halifu poslije mene. Naredio mi je da se od nje ne odvajam dok sam živ, sve dok se ne sretnem sa Allahom, ‘azze we dželle.

Rekao mi je: „Uči ovu dovu kad osvaneš i omrkneš, jer ona je jedno od blaga ‘Arša!“

Ubejj ibn Ka‘b zamolio je Allahovog Pejgambera, s.a.v.a., da kaže nešto o fadiletima (pohvalnim svojstvima) ove dove, pa je Allahov Pejgamber, s.a.v.a, to i učinio. Onaj ko ih želi znati neka ih potraži u knjizi Muhedžud-da‘wāti.