Dova za muslimana u njegovu odsustvu
Dova za muslimana u njegovu odsustvu

Dova za muslimana u njegovu odsustvu

Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, koji je bio oženjen sa Umm Derda, se prenosi sljedeće:

– Došao sam u Šam pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam našao njega, već samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona me je upitala:

– Hoćeš li ove godine ići na hadž? – i ja sam rekao da hoću.

– Moli nam od Allaha dobro – kazala je ona – jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., govorio:

Dova koju čovjek musliman uputi za svoga brata u njegovu odsustvu, bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduženi melek rekne: Amin, i tebi isto tako!

Potom sam otišao na trg i tu susreo Ebu Derdaa, pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnika, a.s.

 

Izvor: Muslimova zbirka hadisa – sažetak, El-Kalem, Sarajevo, 2004., str. 843., hadis 1882.