Energetska efikasnost
Energetska efikasnost

Energetska efikasnost


Svijet je danas suočen s tri velika problema vezana za energiju:

 • nedostatak energije i nesigurnost u snabdijevanju energijom,
 • stalan rast cijena energije i cijena izvora energije,
 • zagađenje okoline i klimatske promjene zbog neracionalne potrošnje energije.

Zgrade su tokom svog životnog vijeka odgovorne za 40% potrošnje energije u svijetu, 17% potrošnje pitke vode i 40% emisije stakleničkih plinova. Zbog toga je zgradarstvo prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije, čime se direktno utiče na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, duži životni vijek zgrade, te se doprinosi zaštiti okoline. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, ali i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost u zgradarstvu postaje prioritet savremene arhitekture. Savremena arhitektura mora uključiti u razmatranje cijeli niz mjera za povećanje energetske efikasnosti, mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoline.

Projektanti su danas u poziciji odgovoriti na te izazove i pozitivno uticati na ublažavanje energetske i ekološke krize. Pri projektovanju novih, kao i rekonstrukciji postojećih zgrada, potrebno je razmotriti mogućnosti primjene sljedećih sistema:

 • aktivni solarni sistemi i drugi sistemi koji koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju toplote i električne energije,
 • proizvodnja toplotne i električne energije putem kogeneracije,
 • sistemi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja,
 • toplinske pumpe ili dizalice topline,
 • prirodno osvjetljenje.

 Međutim, većoj primjeni mjera energetske efikasnosti na putu stoji niz prepreka kao što su:

 • nedostatak podataka o potrošnji energije, troškovima i potencijalu ušteda u zgradama, prvenstveno zgradama javne i državne uprave,
 • nedostatak znanja i svijesti investitora i vlasnika o prednostima energetske efikasnosti,
 • relativno niska cijena energije u poređenju sa EU,
 • nedostatak sufinanciranja energetski efikasne izgradnje od strane države,
 • visoka cijena savremenih energetskih sistema,
 • neprepoznavanje finansijske uštede i mogućnosti zarade.

Uklanjanju prepreka široj primjeni mjera energetske efikasnosti u arhitekturi može pomoći:

 • poticanje saradnje između projektanata i svih sudionika na projektu,
 • osmišljavanje energetskog koncepta u početnoj fazi projektiranja,
 • promjena stavova edukacijom i promocijom,
 • politička volja za formiranjem strožijeg zakonodavnog okruženja,
 • uvođenje poticaja za energetski efikasnu gradnju.

 

Izvor: sustainable-energybih.org