Esma'ul-husna (Allahova lijepa imena)
Esma'ul-husna (Allahova lijepa imena)

Esma'ul-husna (Allahova lijepa imena)


Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i onī na njima; i ne postoji ništa što ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta.

(Kur'an, El-Isra:44)

Reci: “Zovite: ‘Allah’, ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.

(Kur'an, El-Isra:110)