Govor ptica
Govor ptica

Govor ptica

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: „O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!“ (En-Neml, 16)

Vršeći jedno jutro smotru ptica, Sulejman, a.s.,  prisutnim poče prevoditi šta pojedine ptice u svom ispuštanju glasova govore.

Jarebica kaže: „O vi nemarni, zikir činite vašeg Gospodara.“

Slavuj pjeva: „Ja sam od ovog svijeta samo pola hurme kušao.“

Paun kriješti: „Ma koliko vi obazrivi bili na kraju morate umrijeti.“

Pupavac govori: „Ko nema milosti prema Allahovim, dž.š., stvorenjima, ni njemu milost neće biti ukazana.“

Papagaj viče: „Ko jedno dobro djelo izvrši i njemu će se dobrim uzvratiti.“

Sova huče: „Dabogdo ova ljudska vrsta nije ni stvorena.“

Golub guguće: „Neka je hvaljen Allah Svemoćni!“

Gavran grakće: „Ko se šutnjom čuva, zaštićen je od ludosti.“

Orao kaže: „Za čim god da težim, smrt se na kraju u sve upliće.“

 

Izvor: U njima imate divan uzor, sabrao i izdao: Mehmed Karahodžić, Sarajevo, 2004, str. 146-147.