Greimasov aktantski model na primjeru filma  „The True Story of Little Red Riding Hood“
Greimasov aktantski model na primjeru filma „The True Story of Little Red Riding Hood“

Greimasov aktantski model na primjeru filma „The True Story of Little Red Riding Hood“


Konstruisanje ideje univerzalne gramatike N. Čomskog ‘60-ih god. bila je vrlo inspirativna za književne teoretičare. Taj uticaj se najviše odnosi na francuske naratologe, odnosno strukturaliste. Čomski je tragao za gramatikom jezika, a teoretičari književnosti za gramatikom književnosti. Osmi broj časopisa Communications izašao je 1966.god., a u njemu je objavljen manifest Francuske naratološke škole pod naslovom „Strukturalna analiza pripovijedanja“. Pod tim se podrazumijeva ideja da svaki tekst ima dublju strukturu koja se treba otkriti kako bi se rekonstruirala pravila po kojima se gradi i nastaje jedno književno djelo. Time je otvoren put ka stvaranju opšte gramatike književnosti. Dakle, tendencije istraživanja poslijeratnih strukturalista, naročito francuskih, bile su usmjerene ka pronalaženju modela po kojem nastaje fabula.

S tim ciljem pisao je i Greimas. Za njega djelo ima nekoliko svojih nivoa. Greimasov aktanski model je pokušaj rekonstrukcije te duboke strukture djela. Analizirao je „mjesto likova iz ugla njihovog učestvovanja u pojedinim radnjama, funkcijama“.[1] Za nastanak ovog modela Greimas se koristio Proppovom „Morfologijom bajke“ i Surroovim „200 000 dramskih situacija“. Želio je stvoriti neku ravnotežu između ova dva modela. Ali, za razliku od njih, Greimas se prvenstveno koristi lingvistikom i gramatikom. On svoj model konstruira na temelju binarnih opozicija, koje su za njega „elementarne strukture označavanja“. Zatim se služi sintaksom, gdje će mu rečenička površinska struktura subjekat-predikat-objekat poslužiti kao uzor. 
Aktantski model, prema Greimasu, može se primijeniti na različite „vrste materijala“ ili inačice (različite vrste priča-književne, filmske, filozofske koncepcije itd.)

Zbog svega toga njegov model se smatra najdosljednijim pokušajem otkrivanja univerzalne gramatike književnosti.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=130502090324-64b18407d74e44bfb2e6fcbc86c5b55b docname=crvenkapica_3__1_ username=amimari loadinginfotext=crvenkapica showhtmllink=true tag=edkacija width=600 height=800 unit=px][1] A. Bužinjska, M. Markovski 2009: 318.