Hadisi o znanju
Hadisi o znanju

Hadisi o znanju

 1.        Vrijednost znanja:

Ebu Hurejre, r.a. priča da je, dok je Vjerovjesnik s.a.v.s, na jednom skupu govorio narodu, došao jedan beduin i upitao:

-Kada će biti Sudnji čas?

Allahov Poslanik s.a.v.s., nastavio je govoriti. Neki kažu da je čuo njegovo pitanje, ali da mu nije prijalo ono što je pitao, dok drugi, naprotiv, kažu da ga Vjerovjesnik s.a.v.s., nije ni čuo. Kada je Vjerovjesnik s.a.v.s., završio svoj govor, upitao je:

        „Gdje je onaj što je pita za Sudnji čas?“

        -Tu sam, Allahov Poslaniče – odgovorio je beduin.

        „Kada nestane (izgubi se) emanet, očekuj Sudnji čas“ rekao je Muhammed s.a.v.s.

        -Kako se emanet gubi? – upitao je čovjek.

        „Kada se vlast povjeri onom koji je nije dostojan, očekuj Sudnji čas“ objasnio je Muhammed s.a.v.s.

 2.       Postavljenje pitanja slušaocima radi provjeravanja njihovog znanja:

Ibn Omer r.a., priča da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:

        „Među drvećem ima jedno drvo čiji list ne opada i koje je slično muslimanu. Kažite mi koje je to drvo?“

Abdullah kaže da su ljudi mislili na pustinjska stabla, a da je njemu palo na um da je to palma, ali se stidio kazati.

Potom su prisutni upitali:

        -Allahov Poslaniče, kaži nam koje je to drvo?

        „To je palma“, odgovorio je.

 3.       Radost u znanju i mudrosti:

Abdullah ibn Mesud, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

        „Zavidjeti se može u dva slučaja: čovjeku kome je Bog dao imetak koga troši na istini (kako je Allah odredio) i čovjeku kome je Bog dao mudrost (Kur'ana i Sunneta) pa on po njoj sudi i druge poučava.“

 Izvor: Buharijina zbirka hadisa, prevod sa arapskog: Mehmedalija Hadžić,  IC El-Kalem, Sarajevo 2004.g.