Hadisi Poslanikan s.a.v.a
Hadisi Poslanikan s.a.v.a

Hadisi Poslanikan s.a.v.a

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Gdje god se nalazite učite salavat na mene, jer vaši salavati stižu do mene. (Kenzu-l-‘ummal, 2147.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Rekao je Allah, dž.š.: ‘Neće Mi se približiti rob ničim milijim od onog što sam mu Ja propisao. On Mi se približava nafilama, sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša i vid kojim gleda i jezik kojim govori i ruka kojom udara. Ako Me pozove, odazovem mu Se, ako traži, Ja mu dajem.’ (Al-Kafi, 2/352/7.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Bolji je jedan sahat učenjaka koji provede sjedeći u razmišljanju o svojim djelima, nego sedamdeset godina ibadeta koji čini pobožnjak. (Revdatu-l-va'izin, 16.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: O Ali, kada se robovi približe svome Stvoritelju putem dobročinstva, ti Mu se približi putem razumnosti i tako ćeš ih preteći. ( Miškatu-l-envar, 251.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Tražite znanje pa makar i u Kini! Zaista je traženje znanja obaveza za svakog muslimana.(Kenzu-l-‘ummal, 28697., 28698.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Zaista Allah, dž.š., ne gleda ni u vaša lica, ni u vaše imetke, već u vaša srca i vaša djela. (Emali-t-Tusi, 536/1162.)

 

Poslanik Isa, a.s.: Kada strasti ne bi razdirale srca, kada ih pohlepa ne bi zaprljala i kada ih blagodat ne bi otvrdnula, ubrzo bi postala zdjelama mudrosti. (Tuhafu-l-‘ukul, 235.)

 

Poslanik Musa, a.s.: Gospodaru, ko su tvoji ljudi koje ćeš smjestiti u Svoj hlad na dan kada, osim Tvoga, drugo hlada biti neće? Allah, dž.š., mu objavi: Oni čija srca su čista.                        (Al-Mehasin, 1/457/1058.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a: Zasnuj sebi porodicu jer ti ona uvećava imetak. (Al-Bihar,103/217/1.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Riječi: ‘Volim te’, koje muškarac uputi ženi, nikada se ne brišu iz njenog srca. (Al-Kafi, 5/569/59.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Nestašnost i živost u djetinjstvu pokazatelj je pameti u zrelosti.                    (Kenzu-l-‘ummal, 30747.)   

                                      

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Ko se pouči nečemu u mladosti, to znanje je poput slike uklesane u kamenu, a ko stekne neko znanje u starosti, ona je poput knjige ispisane na vodi. (Al-Bihar, 1/222/6.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Ko iz mog ummeta upamti četrdeset hadisa od kojih će imati koristi u svojoj vjeri, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu kao fakiha i znalca.                                           (Al-Bihar, 2/156/10.)

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Uporedi moj govor sa Allahovom Knjigom i ako se podudara s njom, od mene je i ja sam ga izrekao. (Kenzu-l-‘ummal,  907.)

 

IZVOR: Muhammedi Rey Šehri, MJERA MUDROSTI, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 1., 2., 3., 4., Fondacija MULLA SADRA u Bosni i Hercegovini, Džami'atu-l-Mustafa el-‘alemije, 1433/2012.