Hiperaktivno dijete
Hiperaktivno dijete

Hiperaktivno dijete


Autori: mr. sc. Zrinka Puharić, dr. med.,Tomislav Miklić, dr. med.

ADHD je naziv za niz ponašanja koja nazivamo poremećaj pažnje i hiperaktivni poremećaj. Poremećaj je biološke prirode.

Razne studije navode da je ADHD prisutan kod 1-7,5 % populacije i to dva puta češće kod dječaka nego kod djevojčica.

Obuhvaća razne simptome koje se mogu manifestirati kao:
• često tresenje rukama i nogama,
• motorički nemir,
• pretjerano trčanje ili penjanje u neprimjerenim situacijama,
• teško mu se tiho i mirno igrati,
• pretjerano puno priča,
• glasno je,
• nemirno je i neumorno,
• nema socijalnu distancu,
• stalno je u pogonu,
• teško izvršava zadatke primjerene dobi i sposobnostima,
• teško se koncentrira,
• nepažljivo je, odsutno u mislima,
• ima poteškoća u praćenju uputa,
• često prekida i ometa druge,
• prebacuje se s jedne aktivnosti na drugu,
• prekida razgovor i nameće se drugima,
• češće plače, ima smetnje hranjenja i spavanja.

Postoje neka medicinska stanja koja se s njim mogu zamijeniti kao što su:
• mentalna retardacija,
• poremećaji vida i sluha,
• poremećaji učenja,
• prkosno ponašanje,
• smetnje ponašanja,
• neurološke smetnje,
• nuspojave lijekova.

Konačnu dijagnozu postavljaju neki od stručnjaka dječjeg mentalnog zdravlja (dječji psiholog, defektolog i dječji psihijatar).

Mnogi roditelji osjećaju nesposobnost, nesigurnost i stres odgajajući takvo dijete. Stoga evo nekoliko savjeta za njih:
• dajte djetetu kratke, jasne i precizne upute
• govorite polagano i razgovijetno
• pažljivo isplanirajte dnevne obaveze djeteta
• omogućite mu da sudjeluje u obiteljskim poslovima
• razvijajte mu samopoštovanje
• ne vičite na dijete, jer ono uči imitirajući ponašanje odraslih
• izbjegavajte prigovaranje, raspravljanje i moljenje, imajte čvrst stav
• ignorirajte neadekvatna, a nagrađujte poželjna ponašanja
• zadajte zadatke primjerene dobi i mogućnostima
• ne zaboravite da nitko ne voli neuspjeh, pa ni vaše dijete

Kako učitelji mogu pomoći?
• smjestite hiperaktivnog učenika u prvu klupu
• omogućite djetetu učenje gradiva u malim koracima
• upute razdijelite na nekoliko dijelova
• dajte učeniku više vremena za odgovor
• takav učenik postiže bolji rezultat na usmenom ispitivanju
• vidljivo mu označite dijelove u knjizi koje treba naučiti ili prepisati
• istaknite njegove kvalitete pred ostalim učenicima
• preusmjerite neprimjereno ponašanje
• uključite ga u donošenje razrednih pravila
• jasno objasnite sistem kazne i nagrade radi kršenja odnosno poštivanja tih pravila
• ne gubite strpljenje pred ostalim učenicima

Ne zaboravite! Za život i rad s hiperaktivnim djetetom, oboružajte se s mnogo strpljenja i ljubavi jer svako dijete ima pravo na ostvarenje svojih snova i nada uz pomoć i potporu nas odraslih.

Izvor: Nove straze, časopis za prevenciju bolesti i promociju zdravlja, god. XVII, br. 24,  Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, studeni 2008, str. 10.