Hodža i hamal
Hodža i hamal

Hodža i hamal

Jednog dana uze hodža hamala da mu nešto ponese, pa idući putem izgubi ga iz vida. Dugo da je tražio ali ga nije mogao naći. Poslije deset dana idući sa nekim prijateljima, nabasa na hamala i jedan mu prijatelj reče:

– Eto ti tvoga hamala! Traži svoje stvari!

Hodža se odmah negdje izgubi. Kad su se ponovo sastali, zapitaju ga prijatelji:

– Hodža, zašto ti pobježe kad si već bio uhvatio onoga hamala?

Hodža im reče:

– Kako da ne bježim?! Da me je on uhvatio pa da je rekao da moje stvari nosa deset dana i da traži nadnicu za deset dana, šta bih ja tada radio?!

Nepoznate riječi: hamal (tur.) – nosač

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 75.