Hodža, učitelj arapskog jezika
Hodža, učitelj arapskog jezika

Hodža, učitelj arapskog jezika

Pošao jedan čovjek na hadž pa se obratio hodži kao učenom čovjeku da ga poduči malo arapskom jeziku kako bi mogao sa svijetom promuhabetiti koju na svom putu. Međutim, i hodža je znao samo nekoliko arapskih riječi pa ga poče podučavati onom malo što je znao.

–  Znaš li ti kako se na arapskom kaže ‘vruća čorba’? upita ga hodža.

–  E, to znam, ali ne znam kako se kaže ‘hladna čorba’, reče čovjek.

–  To ti neće trebati. Jedan pravi Arap nikad neće jesti hladnu čorbu, nego samo vruću, pouči ga Nasrudin.

 

Izvor: Nasrudin-hodža, Bemust, Zenica, 1996, str. 20-22.