Hodžin lijek
Hodžin lijek

Hodžin lijek

Jednog dana srete hodža jednog poznanika na ulici. Čovjek je izgledao zabrinut pa ga hodža upita šta ga muči.

„Muči me jedan san“, reče čovjek. „Svake noći sanjam kako se čudovište krije ispod mog kreveta. Kad se ustanem i pogledam, nema ničega, ali ja poslije ne mogu više zaspati. Krenuo sam doktorovoj kući. Rekao je da me može izliječiti za sto dinara.“

„Sto dinara!“, povika hodža. „Ja mogu riješiti tvoj problem za pet dinara.“

Čovjek istog trenutka izvadi pet dinara i pruži ih hodži.

„Reci mi sad šta da radim“, reče čovjek.

„Lijek je vrlo jednostavan“, reče hodža smještajući pare u džep. „Otpili noge od kreveta.“

 

Izvor: english-for-students.com

Prevod: A. Kadrija