How old are you? – Koliko imaš godina?
How old are you? – Koliko imaš godina?

How old are you? – Koliko imaš godina?

Naučimo kako nekog pitati koliko ima godina!

How old are you?

Koliko imaš godina?

Hi. I'm Beebee.

Hi. I'm Foxy.

How old are you?

I'm three.

Errrr.

Zdravo. Ja sam Beebee.

Zdravo. Ja sam Foxy.

Koliko imaš godina?

Imam tri.

Errrr.

Hi. I'm Beebee.

Hi. I'm Ratty.

How old are you?

I'm seven. How about you?

One. I'm one.

Zdravo. Ja sam Beebee.

Zdravo. Ja sam Ratty.

Koliko imaš godina?

Imam sedam. A ti?

Jednu. Imam jednu godinu.

Hi, I'm Mambo.

Hi.

How old are you?

I'm one.

Really?

How about you?

Me too. I'm one.

Wow!

Zdravo, ja sam Mambo.

Zdravo.

Koliko imaš godina?

Imam jednu godinu.

Stvarno?

A ti?

Ja također. Imam jednu godinu.

Vau!