Hvalospjev Muhammedu
Hvalospjev Muhammedu

Hvalospjev Muhammedu

Hvalospjev od stotinu riječi:

Još od kada je univerzum stvoren,

Odlučio je Bog da pošalje,

Ovog divnog čovjeka koji vjeri poziva,

Na zapadu se rodio,

Svetu Knjigu primio,

Knjigu od trideset dijelova,

Da bude Uputa čovječanstvu cijelom,

Vladar nad svim vladarima,

Vodič svim dobrima,

Pomognut od Svevišnjega,

Da narod svoj štiti,

Sa pet dnevnih molitvi,

Nadajući se miru u tišini,

Njegovo srce okrenuto Allahu,

Siromašne je od nedaća čuvao,

Kroz tamu svoga vremena gledao,

Duše spašavao,

Od tame njihovih grijeha,

Milost je on svjetovima,

Drevni ispravni put on je pokazao,

Brišući zlo svakojako,

Njegova vjera čista i istinita,

Muhammed,

Plementi i veličanstveni.

 

Hong-Wu, kineski car, vladao u periodu 1368-1398.

 

Izvor: alsiraat.co.uk/prosvjetitelj-muallim.org (Za akos.ba prevela i obradila: Anesa Gegić)