I osmijeh je sadaka
I osmijeh je sadaka

I osmijeh je sadaka

Tako malo zahmeta, a toliko puno znači. Riječ bez glasa i slova. Kreće sa usana, dolazi do prozora duše, a završava u srcu onoga kome je upućen. Ne može se kupit’, posuditi, ukrasti, a vrijedi jedino kada se poklanja. To je osmijeh.

Osmijeh je bio stalna praksa Poslanika, a.s. Osmjehivao bi se kada bi sretao svoje ashabe, osmjehivao bi se kada bi vidio čovjeka kako suzbija svoju srdžbu, a pogreške ljudi bi ispravljao blagim osmijehom.

Riječ sadaka dolazi od arapskog glagola sadaqa što znači potvrditi. Sadaka je, dakle, potvrda našeg islama i vjerovanja. Sadaka donosi velike koristi. Ona unosi radost u srca i onoga koji je daje i onoga koji je prima. Postoje razne vrste sadake: dati novac, hranu, pružiti pomoć, očistiti put. Jedna vrsta sadake je i osmijeh svome bratu muslimanu.

Muhammed, a.s., osmijeh poredi sa sadakom i podstiče nas da takvu sadaku stalno udjeljujemo: „Osmijeh tvom bratu je sadaka.“

Osmijeh kod našeg Poslanika, a.s., je bio put do srca.

Koliko „vrijedi“ jedan osmijeh?

Osmijeh ima jedinstveno značenje u svim kulturama i najprepoznatljiviji je izraz lica na svijetu. Sam čin smijanja popravlja raspoloženje, jača imunitet i oslobađa od stresa. U jednom istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, pomoću elektromagnetskog instrumenta kojim se skenira mozak i srce i pokazuje nivo zadovoljstva, utvrđeno je da jedan osmijeh može pružiti razinu moždane stimulacije kao i 2.000 čokolada. Osmijeh ima ‘umirujući efekt’ na naše tijelo.

O zanimljivom istraživanju

Psiholog Dejl Karindži je proveo istraživanje na način da je od svojih učenika zatražio da se svaki dan u toku jedne sedmice osmjehuju jednoj osobi. Jedan od njegovih učenika je bio trgovac i on je odlučio da se osmjehuje svojoj supruzi koja inače nije bila naviknuta na njegov osmijeh. Rezultat tog osmjehivanja je bila sreća koju je trgovac osjetio, a koju nije osjetio godinama unazad. To ga je podstaklo da se osmjehuje svima sa kojima dolazi u dodir. Upravo zbog tog osmjehivanja, ljudi su mu uzvraćali poštovanjem i trudili se da mu budu na usluzi. Njegov život je postao puno ljepši i svjetliji, a zarada u trgovini mu se povećala.

Danas, kada je stres bolest savremenog doba, osmijeh kojem nas je naučio naš Poslanik, a.s, je savršena preventiva. Zato, moramo nastojati što više udjeljivati osmijeh-sadaku. Možda vam vaš osmijeh ne znači mnogo, ali nekome zasigurno može promijeniti život nabolje, ako ne dugoročno, onda bar u trenutku dok mu se osmjehujete.

 

Izvor: Elif, časopis za djecu, god. V, br. 40, Udruženje vjeroučitelja, Sarajevo, februar 2016, str. 12.