I zarez je važan!
I zarez je važan!

I zarez je važan!

Zarez, taj sićušni znak interpunkcije može da zagorča život, sve može naglavačke da okrene.

Na pitanje: „Ko je od nas dvojice kriv?“, odgovor može biti: „Ja ne, ti!“ – a može i ovako: „Ja, ne ti!“. Vidiš kako zarez može i prava čovjeka da okrivi.

U jednim starim novinama zarez je napravio pravi dar-mar. U tekstu je stajalo ovako: „U dvorani stajaše beg na glavi, imađaše golem fes na nogama, lijepe sjajne cipele na glavi, crnu kosu u ruci, krasan štap u očima, prijeteći pogled uprt u svijet.“

A trebalo je: „U dvorani stajaše beg, na glavi imađaše golem fes, na nogama lijepe sjajne cipele, na glavi crnu kosu, u ruci krasan štap, u očima prijeteći pogled uprt u svijet“. 

 

Izvor: Kevser, islamski list za djecu, broj 14, Ilmijja Bosne i Hercegovine, Sarajevo, mart, 1996., str. 9.