Informacijske usluge biblioteke Internacionalnog  BURCH univerziteta
Informacijske usluge biblioteke Internacionalnog BURCH univerziteta

Informacijske usluge biblioteke Internacionalnog BURCH univerziteta

U ovom kratkom radu bavit ćemo se informacijskim uslugama na primjeru biblioteke Internacionalnog BURCH Univerziteta (u nastavku teksta biblioteka IBU-a), počevši od samog terminološkog definiranja i njemu bliskih i srodnih pojmova. Često se pojam informacijske usluge shvaća isuviše široko i neprecizno, te se i koristi olako, bez razmišljanja o njegovom značenju i značaju. Rad, zbog svoje ograničene forme, ne može u potpunosti odgovoriti zahtjevu ove velike i važne teme. Ipak ćemo pokušati rasvijetliti neke nejasne dijelove i ukazati na najznačajnije aspekte informacijskih usluga. Nakon teorijskog dijela, slijedi dio sa konkretnim primjerima iz pomenute biblioteke. Rad je podijeljen na manje tematske cjeline ili podnaslove radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja. No, svi oni čine jednu koherentnu cjelinu. Nakon glavnog tematskog dijela rada dati su i prilozi. Na samom kraju naveden je cjelovit spisak literature.