Propitivanje identiteta na  primjeru romana „Fo“
Propitivanje identiteta na primjeru romana „Fo“

Propitivanje identiteta na primjeru romana „Fo“

U ovom kratkom radu pokušat ćemo dati neke osnovne teorijske uputnice i objašnjenja vezana za samu postkolonijalnu književnost, koncept subjekta i identiteta, kroz neke primjere iz romana „Fo“. Propitivanje identiteta je jedna od važnih tema, prije svega, poststrukturalne, pa i postmoderne književnosti i teorije. Ovaj roman nudi mnogo potencijala za obradu ove teme. Ali zbog kratkoće rada, navest ćemo samo neke osnovne uputnice i natuknice, ne razrađujući temu u širem krugu. Tom prilikom bazirat ćemo se na propitivanje identiteta samog pisca J. M. Kucija. Naravno da se jedna ovako velika tema nikada ne može do kraja iscrpiti, ali Kucijev doprinos njoj je od značaja, te mu mi posvećujemo nužnu pažnju. Na kraju rada naveden je cjelovit spisak literature.