Iskrenost – Djelo u ime Boga prati Njegova pomoć
Iskrenost – Djelo u ime Boga prati Njegova pomoć

Iskrenost – Djelo u ime Boga prati Njegova pomoć

Bijaše jedno pleme među Izraelićanima koje se, zavedeno od šejtana, klanjalo jednom velikom stablu. To suho drvo su smatrali božanstvom i svaku večer i svaki dan bacali su se ničice pred njim. Neki musliman prođe pored njih i opazi ih kako se klanjaju i smatraju ga božanstvom. Potaknut žarom Božije vjere, naljuti se, razbjesni pa u ime Uzvišenog Gospodara ustade, uze sjekiru i htjede da posiječe ono stablo. Šejtan, u liku čovjeka, pojavi se pred njim i reče mu:

– Božiji robe, gdje ideš?

– Idem da se klanjam Allahu i da izvršim Allahovu naredbu – da posiječem stablo kome se klanjaju – odgovori.

– Kakvu korist imaš od toga ako posiječeš to stablo? Bojim se da se ne sakupe idolopoklonici i ne stave te na muke. Odustani od te nakane! Ja ću te uputiti na nešto od čega ćeš imati više koristi i dobiti veću nagradu.

– Šta je to? – upita čovjek.

– Ja ću ti donijeti svako jutro jedan zlatnik i stavit ću ga pod serdžadu – reče šejtan. Ti uzmi taj zlatnik i podijeli ga sirotinji kao sadaku, jer za to će biti bolja plaća i nagrada. Čovjek se zadovolji, povrati se, srdžba mu se smiri. Dan-dva šejtan je dolazio i donosio obećani zlatnik, ali kasnije presta da dolazi i da donosi. Čovjek se ponovo razljuti, ustade, stavi sjekiru na rame i, sav bijesan, uputi se stablu da ga posiječe. Šejtan ponovo dođe pred njega i reče:

– Čovječe, kuda ćeš s tom sjekirom?

– Idem da posiječem ono stablo – odgovori.

– Prevario si se! Tu šansu si propustio prekjučer – reče mu.

– Vrati se dok si zdrav, inače ću ti opaliti takav šamar da ćeš se sravniti sa zemljom.

– Zašto to nisi učinio prekjučer kad imaš takvu snagu? – upita ga čovjek.

– Tada si bio u srdžbi, ponesen žarom za pravu vjeru i u ljubavi prema Allahu. Tvoja namjera je bila čista. Tada te Allah pomagao. Sve što si htio, mogao si da učiniš. Ali sada si se naljutio zbog novaca i pitao si se:

– Zašto ih nije donio? Budući da je nestalo one tvoje iskrenosti, ti više ne možeš posjeći to stablo.

Čovjeku bi jasno da sve što nije učinjeno sa iskrenošću ne donosi koristi niti uspjeha.

Stihovi:

Svako djelo što se čini zarad dragog Boga

prati izliv pomoći Tvorca Milosnoga!

Ako nešto činiš da bi hvaljen bio,

svojom rukom pokvarenu robu si kupio!

A kad dođe Dan što će pravdu dati,

niko nikog upomoć neće moći zvati!

Sve što činiš neka je za Božji rizaluk;

šta ćeš dobit’ ako ti podlac djeli hvalu?!

Fevzi traži, o, Sultane i moj Gospodare,

oprost vel'ki, milost silnu, drage milodare!

 

Izvor: Fevzi Mostarac, Bulbulistan, Kulturni centar I.R. Iran u BiH, Sarajevo, 2003., prijevod s perzijskog: Džemal Ćehajić, stilizacija: Džemaludin Latić, str. 113-114.