Iz ograničenosti u bezgraničnost
Iz ograničenosti u bezgraničnost

Iz ograničenosti u bezgraničnost

Autor: Hidajeta Mahlbasic


„A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah je Posjednik dobrote veličanstvene“ Kur'an, 2:105

„Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.“2:243

„Međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.“ 2:251

„Reci: “Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj.” Daje ju kome hoće; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.“ 3:73

Pomislite li ponekad kako su vam resursi ograničeni? Mislite li kako bi sve to  bilo divno kada biste imali više novca, više vremena, zdravlja, energije, ljudi … ? Imate li dojam da niste dobro uvezani s pravim osobama, da ste ograničeni svojim fizičkim okruženjem, vlastodršcima, političkim uređenjem države, porijeklom, izgledom?

Ako je vaš odgovor pozitivan na bilo koji dio navedenih pitanja vrijeme je da progledate kroz bezgranične naočale. Bezgranični vid jeste vid srca.Taj vid nema ništa s vašim očima. Srce je to koje može obuhvatiti svoga Gospodara i samo srce može vidjeti bezgraničnu riznicu svih resursa. Tamo ima vremena, novca, zdravlja, energije, prijatelja, saradnika, pomagača koliko vam kad treba.

Zatvorite oči na trenutak i otvorite svoje srce za zov Gospodara svjetova koji vam kaže:“Robe Moj, Ja Sam s tobom, a s kim si ti? Robe Moj, Ja Sam tvoj, a čiji si ti?“ Zatim otvorite i svoj um i zamislite, samo zamislite, da život nije tako skučen kakvim ga vi vidite. Da blagodati nisu ograničene i da svega ima sasvim dobvoljno. Za sve. Zastanite kod ove imaginacije i dopustite da uđe do vašeg srca kroz sva čula: Kakvim vidite svijet u kojem je svega sasvim dovoljno? Šta slušate u takvom svijetu? Čemu ste usmjereni u vašem (sada imaginarnom) svijetu gdje svih blagodati ima bezgranično mnogo? Kako se vi osjećate u ovoj imaginaciji svijeta u kojem ste okruženi bezgraničnom dobrotom?

Otvorite oči i pogledajte na stvari i stvorenja oko sebe pogledom pronicljivim tražeći ono neograničeno dobro u svima njima. Iza svih, naizgled, nedostataka, invaliditeta i manjkavosti vi tragajte za onom bezgraničnom dobrotom,izobiljem i dovoljnosti!

Molim vas, primjetite koliko ste vrlo ograničeno posmatrali mnoge resurse koji su vam dati i kako, možda nijedan od njih, niste koristili u punom kapacitetu. Obratite pažnju, prvenstveno na sebe, i primjetite kako ste se vrlo ograničeno doživljavali i predstavljali, te mnoge svoje sposobnosti u sebi gušili. Nikakvo čudo , onda, ako ste i druge kroz ograničene forme gledali, kroz pretpostavke i predrasude.

Sada je vrijeme da sebi dopustite da budete sve što možete. Ne da se udaljavate od svoje prirode i činite nažao sebi ili drugome, nego da budete sve ono bezgranično dobro koje se kroz vas spušta od Gospodara svjetova.

Nakon toga vi ste spremni i drugima dati prostor u svome srcu da budu sve što mogu. Prihvatate ih sa svim osobinama i postupcima , osjećajući se počašćenim što svjedočite tuđem rastu, cvatu i izobilju, znajući da je tuđe dobro zapravo vaše pravo dobro. Kada gledate očima srca vaše je ono što dajete, a ne ono što ostavljate kod sebe(svoga tijela).

Dođe li vam sumnja da je dobro ipak ograničeno i da bi ga moglo nestati , sjetite se gorenavedenih ajeta i dokaza na sve strane da je sva blagodat i svi resursi samo u Rukama Gospodara svjetova koji to ogromno dobro i razne blagodati želi vjernicima,ljudima i svim svjetovima.