Izlaz iz životnih tegoba
Izlaz iz životnih tegoba

Izlaz iz životnih tegoba


Uzvišeni Stvoritelj kaže:

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka se oni pozivu mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

(Kur'an, El-Bekare:186.) 


Čovjek je slab,

a njegove teškoće i nedaće su mnogobrojne;

 

i siromašan je,

a njegove potrebe su u stalnom porastu;

 

i nemoćan je,

a životne mu obaveze preteške.

 

Pa ako se čovjek ne pouzda i ne osloni

na Visokog i Moćnog

 

i ako Njemu ne prepusti komandu

i uz Njega se ne smiri,

 

u svojoj će duši podnositi trajnu bol

i daviti se u patnji

i uzaludnim mukama.

 

 

Izvor: Bediuzzaman Said Nursi, Kratke riječi, BEMUST, Sarajevo, 2005.