Izvor zadovoljstva
Izvor zadovoljstva

Izvor zadovoljstva

Bog je Taj Koji dovodi u postojanje sva bića i sve događaje, a Bog je mudar i apsolutno dobrohotan.

Poredak Stvorenog svijeta je najbolji poredak i ono što se dešava vjerniku je u njegovu korist, koju mu Bog želi.
Spoznaja ovih zbilja je dovoljna da čovjek zna da je prigovaranje na Božiju odredbu neispravno i protivno razumu.

Prenosi se od Imama Sadika, a.s.:
“Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Kamo god da usmjerim Svoga roba, u tome je dobro za njega, zato neka bude zadovoljan Mojom odredbom…’”

Čovjek koji na ovaj način poznaje Boga može biti zadovoljan Njegovom odredbom.
Upravo zbog toga Imam Sadik, a.s., kaže:
“Zaista onaj koji najbolje poznaje Boga jeste i najzadovoljniji Božijom odredbom.”

Ako ovakva spoznaja o Bogu, usljed pokornosti Njemu i prisnosti s Njim, bude praćena i ljubavlju prema Njemu, nastaje zadovoljstvo Božijom odredbom; jer zaljubljenik voli sve ono što je od Voljenog i daje prednost Njegovoj volji i djelu nad svojom voljom i djelom.
Čak i ako bi Božija odredba nanijela bol vjernikovom tijelu, vjernik zna da je taj bol proizvod Božije volje i djelo je Voljenog, pa on voli i taj bol.

A njegov Voljeni je mudar i dobrohotan pa je i ono što On odredi za vjernika u njegovu korist.
Čovjeka koji podnosi bol hirurškog zahvata radi svog zdravlja nikada neće ljutiti djelo hirurga; štaviše, bit će mu zahvalan.

Sada pretpostavite da je riječ o mudrom hirurgu koji ne griješi, koji je voljen i bez premca. U tom slučaju zadovoljstvo njegovim djelom je sasvim sigurno.
Ljubav vjernika prema Bogu je nekada takva da mu je srce ispunjeno ljubavlju prema Njemu i on nije svjestan ničega drugog osim voljenog Boga.

U takvim okolnostima vjernika ništa ne uznemirava, pa kako nema uznemirenosti, zaljubljenik čak ne obraća pažnju ni na proizvod sljedeće Božije odredbe.
On je zadovoljan svime, jer je to djelo Voljenog.

Prema tome, zadovoljstvo je proizvod vjerovanja i sigurne spoznaje o Bogu te ljubavi prema Njemu.

Izvor: “Temelji Islamske etike”, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2016.