Izvori i metoda spoznaje u islamu
Izvori i metoda spoznaje u islamu

Izvori i metoda spoznaje u islamu

Islam treba razumjeti i upoznati onakvim kakav je u ispravnom ljudskom shvatanju i u temeljnim islamskim tekstovima te se uz kur’ansku uputu njime treba okoristiti.

Sam Kur’an je: objašnjenje za sve, putokaz, tumačenje i smjer kretanja. U islamskim društvima misliocima i teoretičarima se sugerira – i ovo sugeriranje je posljedica upravo one intelektualne prevlasti Zapada i zapadne kulture, koji se boje premoći islamske kulture – da se islam treba upoznavati sa sredstvima i razumijevanjem zapadne spoznaje.
To nije tako. Naravno, svaka spoznaja čovjeka čini obaviještenim i priprema ga za bolje razumijevanje; međutim, islam treba uzeti iz samog islama; islamske istine treba uzeti iz islamskih tekstova. Islamske istine treba upoznati i razumjeti s terminologijom samoga islama i provoditi ih u djelo.

Islam je baklja putokaza promišljanja i svijesti ljudi i upućivač ljudi. Kur’an je Knjiga upute i Knjiga svjetla. Oni koji se obraćaju Kur’anu, promišljaju i kod sebe oblikuju potrebne preduvjete i sposobnosti, kako bi se koristili kur’anskim spoznajama – oni se mogu okoristiti Kur’anom.

Ne treba obraćati pažnju na to kakav uticaj ima ono što mi razumijevamo iz islama na stavove onih koji nisu u dobrim odnosima sa islamom, kojima se islam ne sviđa i islam smatraju smetnjom za sebe – kako u privrednim, tako i u političkim područjima – da li se njima sviđa, da li prihvataju naše razumijevanje islama, ili ne prihvataju?
Islam je kao uputa ljudima zauzeo mjesto u svijetu i ušao među ljude kada je bio sa svih strana porican i odbacivan. Poslanika su klevetali na razne načine. Obratite pažnju na Kur’an! Izrazi koje neprijatelji Poslanika koriste protiv njega izrazi su koji lome svakog slabog čovjeka, melju ga i uništavaju njegovu smjelost i hrabrost da iskaže svoju namjeru.
Ali, Poslanik nije obraćao pažnju na to i govorio je Božije riječi, koje su tekle njegovim jezikom i objavljene njegovom srcu, pa je svjetlost Božijih riječi učinila svoje…

Ne smatram da svako treba svoje razumijevanje islama učiniti svevažećim; ne, ovo razumijevanje islama i razumijevanje Kur’ana, kao i svako drugo razumijevanje i zaključivanje, ima potrebu za pripremama, ima potrebu za radom, ima potrebu za posjedovanjem sposobnosti u određenoj mjeri i ne slaže se sa uskogrudnošću, isključivošću i predrasudama – isto kao što nije u skladu ni sa lahkomislenošću.

Stvar je u tome da ono što se shvati iz islama, ono što se iz islama prihvata, ono što se kao islamska uputa nalazi ispred našeg puta – to treba snažno, hrabro, s vjerom, s nadom i bodrošću uzeti i krenuti.
Put se treba preći i kretanje se treba nastaviti, i to je ono što narod Irana danas čini. Danas Vlada i narod Irana korača na putu izvornog islama, na islamskom putu koji su, uz blagodat Revolucije, uspjeli upoznati.
Naravno, upućuju optužbe, ponekad kažu: Isključivi su, ponekad kažu: Zaostali su, nekada govore: Idu u krajnost, nekad kažu: Preoštri su. Dobro, neka govore.

Od neprijatelja ništa i ne očekujemo. Mi smo upoznali islam, u islam smo povjerovali, volimo Poslanika islama, uvjereni smo u put kojim idemo, ovaj put smo iskusili i ovim putem ćemo ići. Narod Irana će ići ovim putem.

Izvor: Sejjid Ali Hamenei, Temelji islamske kulture, sv.1, s perzijskog preveo Sabahuin Šarić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2014.