Je li Kur'an knjiga koja poziva na nasilje?
Je li Kur'an knjiga koja poziva na nasilje?

Je li Kur'an knjiga koja poziva na nasilje?

Autor: dr. Enes Karić

Dakako da danas ima muslimana koji Kur'an čitaju nasilno, rigidno. Danas je tih muslimanskih grupacija sve više, na moju i našu veliku žalost. Ali ja ustajem u odbranu Kur'ana. Kur'an nije kriv za rigidna tumačenja koja se iz njega deriviraju. Kao što ni Friedrich Nietzsche nije kriv za fašistička čitanja i nacistička recipiranja njegovih djela. Također, ja ne mislim da je Kapital Karla Marxa kriv za Staljinove gulage. Niti mislim da je uranijum kriv što se iz njega prave te strašne bombe. Ne. Sve se može zloupotrijebiti. Pri čovjekovoj slobodi je i zloupotreba. Ako na nekog čovjeka prospete tonu najljepših ruža, vi ga možete ugušiti, usmrtiti.

Trezveniji historičari dobro znaju da je pluralnost velikih gradova s onu stranu Mediterana trajala više od milenija zahvaljujući baš i pluralnom duhu Kur'ana koji se proširio na muslimanska društva. Kur'an proglašava: Oni koji su vjerovali, i onima koji su bili jevreji, i kršćani, i sabijci, koji su u Boga i Onaj Svijet vjerovali i dobra djela radili, pripada nagrada njihova kod Gospodara njihova! Njima nema straha i oni neće očajavati! (Kur'an, II:62). To je samo jedna proklamacija Kur'ana iz koje vidimo da Kur'an na Boga ne gleda kao na ekskluzivno muslimanskog Boga. Naravno, u Kur'anu ima oštrih mjesta prema nekim kršćanskim dogmama, na primjer o Trojstvu, kao i prema nekim jevrejskim vjerovanjima, ali je poruka Kur'ana posve rezolutna: Bog je Stvoritelj svih, Bog je Bog i kršćana, i muslimana, i jevreja, i vatropoklonika, i nevjernika. Na prvoj stranici Kur'ana kaže se da je Bog – Rabbu l-‘alamin, Bog svih svjetova, Bog svih naroda, svih univerzuma. Po Kur'anu, muslimanima islam nije privilegija, već moralna obaveza.

Razumijem da se u ovim proklamacijama Kur'ana skriva i muslimanski ili islamski prozelitizam. Kao da Kur'an na neki način hoće da ga se prihvati svojom svetom knjigom. Ali, molim vas lijepo, pa mnoge su religije prozelitske, isto tako i mnoge politike i filozofije, pa i kulture. Kako kaže Kur'an: Svaka se stranka raduje s onim što pri njoj je! (Kur'an, XXIII:53). Treba Kur'an čitati kao cjelinu. Takozvani muslimanski teroristi ne čitaju ga kao cjelinu, zato se pozivaju na izdvojena mjesta iz Kur'ana i siju užase po zemlji. Ne zaboravimo da Kur'an sam sebe čuva u svojoj cjelini. Još su stari Latini, jednako kao i islamski mistici, govorili da Božanske knjige nalikuju svijetu. To su svjetovi u riječima. Ako mi na ovoj zemaljskoj kugli boravimo samo kod vulkana, zaključit ćemo da je ovaj svijet vatra, dim, lava, užas. No pomjerimo li se malo dalje od vulkana, raskrijemo da u ovom svijetu ljepota prevladava. Tako je i s Kur'anom, pa ako hoćete i sa Biblijom. Nije Isus Krist pozivao na križarske ratove, niti na rekonkvistu kad je u Novom zavjetu (po Mateju, 10:34) kazao: ‘Nemojte misliti da sam došao donijeti na zemlju mir! Nisam došao da donesem mir, nego mač!’ Islamski mistici govore o maču kojim treba sasjeći svoje kivnje, svoja zla, svoje zavisti u svojim vlastitim grudima. U onim svojim strastima duše takozvani islamski teroristi svojim aktima nasilja najveću štetu nanose samim muslimanima, njihovoj tradicionalnoj duhovnosti.

(Odlomak iz intervjua sa dr. Karićem pod naslovom „Multikulturalnost pokazuje da nema izabranog naroda“)

Izvor: cdv.ba