Jedinstvo duše
Jedinstvo duše

Jedinstvo duše

Duša sa svim svojim perceptivnim i pokretačkim moćima je jedna zbilja. Ove moći nisu očitovanja više brojnih duša.

Ibn Sīnā u Ishārāt wa-t-tanbīhātu izjavljuje:
Ova supstanca (duša) u tebi je jedna, zapravo ona je sama ti, i ona ima grane I moći koje se nalaze u tvojim organima.

Sheykhu-r-ra’īs radi pojašnjenja i argumentacije jedinstva duše prvo raspravlja o mnoštvu moći i kazuje: nema dileme da su čovjekove čini uzimajući od osjećanja pa do srdžbe i strasti različiti i raznovrsni i ove različite čini pripadaju različitim moćima, moć srdžbe ne pada pod utjecaj užitaka, a i moć strasti se ne podražuje zbog bola, također i moć percipiranja ne biva podražen zbog onog što utječe na moći srdžbe i strasti.

Dalje Sheykh pojašnjava da mora postajati nešto što obuhvata ove moći, međusobno ih povezuje i daruje im jedinstvo. Jer mi vidimo kako neke od ovih moći upošljavaju druge ili im se ispriječe u njihovom radu, kao što nekada neko osjećanje uzrokuje buđenje moći strasti, ipak podraženost moći strasti od strane osjetilne stvari nije zbog toga što je osjetilna stvar osjetilna, i ne može se reći dvije moći, moći percepcije i strasti su jedna moć.
Dakle moramo reći one su dvije moći koje pripadaju jednoj stvari.

U ovakvim slučajevima je ispravno reći: s obzirom da osjećamo, u nama se budi strast i sklonost, ili s obzirom da vidimo neku radnju postajemo srditi.
Ovo što obuhvata moći je nešto što svi mi nazivamo svojom biti. Dalje Sheykh dodaje: ta bit niti je tijelo niti se nalazi u tijelu; jer tijelo zato što je nužno ne iziskuje da bude zbir ovih moći, inače svako tijelo bi trebalo da posjeduje ove odlike.

Tijelo je zbog nečeg drugog zbir moći. To drugo je savršenstvo tijela, to jest duša.
Osim toga nekada su dijelovi čovjekovog tijela hendikepirani ili izgubljeni; ipak usprkos tome i dalje smo svjesni svog postojanja, čak i kada ne bismo bili svjesni postojanja svoje ruke ili drugih dijelova tijela.

Prema tome duša je supstanca koja je jedna, obuhvata čovjekove čini i moći i daruje im jedinstvo.

Izvor: Muhammed Fath Ali Khani, Ali Rida Fasihizadah i Ali Naqi Fakihi, Stavovi islamskih mislioca o edukaciji i odgoju, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH,Sarajevo 2008.