Jezik
Jezik

Jezik

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ljepota je u jeziku.[1]

Rječitost je blago.[2]

Kada čovjek osvane, svi njegovi organi preklinju jezik, govoreći: „Budi bogobojazan u ime nas, jer mi zavisimo od tebe: ako budeš ispravan, i mi ćemo biti ispravni, a ako se nakriviš, i mi se nakrivimo.”[3]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Jezik je čovjekova vaga.[4]

Čovjekov jezik je razbor, a razum je vjera.[5]

Govorite da biste bili prepoznati: zaista je čovjek sakriven pod jezikom svojim![6]

Tvoj jezik je tumač tvoga razuma.[7]

Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: „Neće biti ispravna vjera u čovjeka, sve dok mu srce nije ispravno, a neće mu srce biti ispravno, sve dok mu jezik ne bude ispravan. Pa ko od vas može susresti Allaha, dž.š., a da mu ruke nisu zaprljane krvlju i imetkom muslimana i da mu je jezik sačuvan od diranja u čast njihovu, neka to i učini!”[8]

Jezik pametnog je iza srca njegova, a srce blesavog je iza njegova jezika.[9]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao:

Zaista je jezik ključ svakog dobra i zla. Dostojno je vjerniku da zapečati svoj jezik kao što zapečaćuje kese zlata i srebra.[10]

Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika.[11]

Niko neće ostati siguran od grijeha sve dok ne zarobi svoj jezik.[12]

Nije ništa učinio onaj koji nije sačuvao svoj jezik.[13]

Čovjekova nesreća je od jezika.[14]

Zaustavi jezik, jer je zaustavljanje jezika milostinja koju daješ za sebe.[15]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

Ko sačuva jezik, Allah će mu pokriti nedostatke.[16]

Udarac jezika jači je od udarca oštrice koplja.[17]

Jezik je zvijer – ako se pusti, ujeda.[18]

Nema ničeg što je zaslužnije za dugu robiju od jezika.[19]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str.  49-50.[1]El-Bihar, 77/141/24.

[2] Džami‘u-l-ahbar, 247/631.

[3] Sahihu-t-Tirmizi, 2407.

[4] Gureru-l-hikem, 1282.

[5] El-Bihar, 78/56/119.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 392.

[7] El-Bihar, 77/231/2.

[8] Nehdžu-l-belaga, govor 176.

[9] Isto, mudrost 40.

[10] Tuhafu-l-‘ukul, 298.

[11] El-Bihar, 71/286/42.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 298.

[13] 1 El-Bihar, 77/85/3.

[14] Isto, 71/286/42.

[15] El-Kafi, 2/114/7.

[16] El-Bihar, 71/283/36.

[17] Isto, 71/286/42.

[18] Nehdžu-l-belaga, mudrost 60.

[19] El-Bihar, 71/277/11.