Junak nad junacima
Junak nad junacima

Junak nad junacima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., prošao je pored skupine ljudi među kojima je bio jedan čovjek koji je dizao težak kamen zvan ‘Kamen najsnažnijih’ i svi su mu se čudili. Božiji Poslanik reče: “Šta se događa?” Rekoše: “Jedan čovjek diže kamen koji zovu ‘Kamen najsnažnijih’.” Božiji Poslanik reče: “Hoćete li da vas obavijestim o onome ko je snažniji od tog čovjeka? Čovjek kojeg psuju, a on to podnese i savlada svoj nefs, pobijedi svog šejtana i šejtana onog koji mu je opsovao.”[1]

Prema mišljenju cijenjenih islamskih predvodnika nadvladavanje neumjesnih nagonskih poriva i izbjegavanje nečistoće i grijeha nisu samo jasan dokaz čvrste odlučnosti i snage ljudske duše, nego su i izvor dostojanstva i ponosa čovjeka.

Mladi ljudi koji žude za istinskom popularnošću svoju ličnost trebaju graditi na temeljima samokontrole i nadvladavanja prohtjeva duše te na taj način pripremiti uvjete za vječno dostojanstvo i sreću.

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Mladi, razum i osjećanja, svezak 1, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 282., preveo s perzijskog: Nihad Čamdžić[1] Medžmu‘a verram, sv. 2., str. 10.